Het Nieuwe Denken

We staan allemaal aan het begin van een nieuw tijdperk. De Coronacrisis daagt ons allemaal uit om anders naar de wereld te kijken en deze opnieuw vorm te geven. Waar vroeger creativiteit en innovatief denken een luxe was, is het nu een noodzaak geworden. We moeten allemaal opnieuw beginnen met op een andere manier te leren denken.

Er is een verhoging gaande van ons collectieve bewustzijn. Het denken in verouderde voorgeschreven kaders brokkelt in deze tijd onverbiddelijk af. Het krampachtig vasthouden aan zekerheden wordt vervangen door een meer creatieve omgang met onzekerheid. Men gelooft in deze tijd steeds minder in rotsvaste ideologieën, politieke strategieën of geloofssystemen. De ontwikkeling van spiritualiteit wordt gaandeweg steeds meer een dynamisch proces binnen de mensenfamilie als één geheel. De toenemende geloofsdiversiteit heeft maximale proporties aangenomen. Maar juist door die toenemende diversiteit wordt de levensbeschouwing steeds meer gezamenlijk gezocht. En daar begint het zoeken van een eenheid in verscheidenheid.

Ook in ons eigen systeem is het de bedoeling, dat het voelen, het denken, het handelen, het fantaseren, het realiseren, het creëren, het implementeren, het motiveren steeds meer op één lijn komen. Het belangrijkste van het Nieuwe Denken is, dat de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn van de mensheid deel gaat uitmaken van ons denkproces. De mens zal in de komende jaren op een heel andere manier gebruik kunnen maken van de hersenen, waarvan we de functie nu nog maar nauwelijks kunnen duiden.

De hersenen zijn een ontvangststation, die in de komende 10 jaar veel meer informatie kunnen ontvangen en verwerken dan dat ze ooit gedaan hebben. Niet meer door kennis op te doen of vast te houden, maar juist door te gaan ervaren dat kennis direct ontvangen kan worden en direct kan worden uitgezonden. Dat alle informatie die nodig is voor handen is op het moment dat we die nodig hebben. En tot ons komt via verschillende kanalen: onze intelligentie, onze logica, onze intuïtie, onze creativiteit, maar ook door de door ons ontwikkelde kunstmatige intelligentie.

Alles tezamen gaat ervoor zorgen, dat er een Nieuw Denken ontstaat. Een denken dat samenvalt met de bewustwording, dat ieder moment anders is. En dat we als mensheid op weg zijn om het volledige vertrouwen te ontwikkelen, dat we op ieder moment op iedere plek in iedere situatie kunnen beschikken over de juiste informatie, die via allerlei verschillende kanalen tot ons zal komen. Dat is het Nieuwe Denken. Maar om deze vermogens actief te ontwikkelen, moeten wij ons eerst bewust worden, dat we vast zitten in het oude denken, waarin aannames en vast zittende vooronderstellingen ervoor zorgen dat we ons verleden creëren in de toekomst.

Opleiding Trainer het Nieuwe Denken

De opleiding leert je tools om uit je vaste patronen te komen, leert je afstemmen op hogere frequenties en leert je hoe je totaal nieuwe wegen kunt vinden: systemisch, intuïtief, gevoelsmatig. Want het Nieuwe Denken verbindt je verstand met je gevoel, je hoofd met je hart, je linker hersenhelft met je rechter, je denken met je voelen, je intuïtie met je weten, je inzicht met je uitzicht. Om dit te ervaren kun je het beste gewoon gaan ervaren, want woorden zijn soms niet meer toereikend om nieuwe dingen te beschrijven.

Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de TotalBrainBox-methode. Het unieke van deze methode is, dat deze voor iedereen toegankelijk is en op elke situatie kan worden toegepast. Met de TotalBrainBox-methode kun je zowel creatief OutBox (“out of the box”) als creatief InBox leren denken. Het is daarom zowel geschikt voor associatieve, vrije denkers als voor mensen die logisch denken.

Creatief Denktrainingen faciliteren is een vak. Een vak dat je kunt leren. In deze opleiding leer je honderden verschillende tools hoe je mensen out of the box, patroondoorbrekend kunt laten denken. Je leert de volledige TotalBrainBox-methode waarmee je brainstormsessies op een hoog level kunt faciliteren. Deze opleiding staat bekend als de beste opleiding van Nederland op dit gebied.

In de Basisdagen leer je de basis van deze methode waarmee je nieuwe wegen kunt vinden, nieuwe business, nieuwe producten en nieuwe manieren om om te gaan met de realiteit die nu voor ons ligt. Je leert in de opleiding allerlei manieren van brainstormen, maar je leert ook wat visie-ontwikkeling is, beelddenken, creatieregie en systemisch denken. Door al deze nieuwe manieren van denken methodisch te behandelen en te beoefenen, krijgt je geest de vrijheid om hele nieuwe manieren van denken uit te proberen.

De opleiding is een beroepsopleiding die opleidt om creatieve en innovatieve denksessies te begeleiden op een hoog niveau. De opleiding leidt op tot een erkend diploma, waarmee je direct professioneel aan de slag kunt. Ook is het mogelijk om tijdens je opleiding een aantal stages te lopen op de werkvloer bij InspirationCompany, marktleider op het gebied van Creatief Denktrainingen.

Opzet van de opleiding

Om als Professioneel Denktrainer aan de slag te kunnen met een erkend diploma heb je 46 lesuren nodig. Al onze opleidingen tot professional zijn inclusief een examen. Als je het diploma behaald hebt, wordt dit erkend door de beroepsvereniging SPOTCER en kun je daarmee direct in de praktijk aan de slag. Ook behoort bij onze beroepsopleidingen een jaar coaching on the job, zodat je altijd weer op de expertise van de Academie terug kunt vallen. Al onze beroepsopleidingen bestaan uit 8 dagen (4 x 2 dagen) incl. 1 keuzemodule (totaal 48 lesuren). De opleiding Trainer het Nieuwe Denken bestaat uit:

 • 2 Basisdagen Nieuwe Denken (11 en 12 januari)
 • 2 Verdiepingsdagen Nieuwe Denken (21 en 27 januari)
 • Oefen- en Examendagen (10 en 12 febr)
 • 1 Keuzemodule (vrij te kiezen)
 • 1 module Werken met het Enneagram (13 febr)

Eén keuzemodule is verplicht, maar als je een beroepsopleiding volgt, kun je gratis deelnemen aan alle keuzemodules die de Academie aanbiedt.

Optioneel: Ook kun je tijdens de opleiding deelnemen aan een module Grensverleggend Trainen in Marrakech (data op dit moment nog niet bekend) of de Transformatiereis naar de woestijn in Marokko (data op dit moment nog niet bekend). Klik op Transformatiereizen voor meer info.

Waaruit bestaat de opleiding?

2 Basisdagen (11 en 12 jan)

Op deze 2 basisdagen worden de algemene principes van Creatief Denken uitgelegd en wordt informatie behandeld over de hersenwerking. Er wordt uitgelegd wat cirkeldenken is en waarom we steeds geneigd zijn om te denken in vaste patronen. Ook leren we wat er nodig is om deze patronen te doorbreken om nieuwe denkrichtingen in te slaan door middel van onze Total BrainBox-methode. Tijdens deze dag komen de eerste basistools van de TotalBrainBox-methode aan de orde.

Verdiepingsdagen (21 en 27 jan)

Patroondoorbrekend Denken (vr 21 jan)

Op deze dag leer je een aantal professionele trainings- en coaching technieken. We gaan aan de slag met Oplossingsgericht trainen en coachen, authentiek spreken, presenteren, life- en loopbaancoaching en teambuilding. Ook kan je in deze module uitzoeken of je makkelijker met groepen kunt werken en met teams of individuele een op een coaching. Verder gaan we aan de gang met het stellen van vragen, want het is zowel voor een trainer als coach van belang, dat je altijd weer op zoek gaat naar de vraag achter de vraag.

Creatief Denken en Creatiekracht (do 27 jan)

Op deze dag gaan we onze creatiekracht onderzoeken. We hebben waarschijnlijk al ondervonden, dat we zelf altijd dezelfde oplossing voor dezelfde problemen bedenken. En ook wat betreft onze toekomst niets nieuws en niets anders kunnen bedenken dan we al bedacht en gedaan hebben. In deze module leer je niet alleen denken buiten de gebaande paden, maar leer je ook hoe je een deel van het leven zelf kunt creëren. Het leven is niet totaal maakbaar, maar voor een groot deel hebben we wel zelf de regie in handen. Maar als we ons bewust worden, dat we die regie in handen hebben, wat kunnen we of moeten we daarmee als we niet in staat zijn iets nieuws of iets anders te bedenken?
In deze module gaan we aan de gang met een combinatie van creatief denken, buiten de gebaande paden denken en creatieregie. Want wat heb je nodig om echt nieuwe wegen, nieuwe producten, nieuwe bestemmingen te ontdekken, te ontwikkelen en te ontvangen?

Oefendag (do 10)

Op deze dag word je voorbereid op je eindexamen en oefen je coachgesprekken met verschillende methodieken en oefen je met je eindexamenworkshop.

Eindexamens (za 12 febr)

Je doet eindexamen met een korte workshop Nieuwe Denken.

Werken met het Enneagram (zo 13 febr)

Tenslotte geven we een grote Enneagramtraining voor alle opleidingen van de Academie. Aan het einde van deze dag is de uitreiking van de diploma’s.

Keuzemodules (vrij te kiezen)

Je moet minimaal 1 keuzemodule kiezen (zie kader hieronder) om een erkend diploma te kunnen behalen:

Di 14 dec: Systemisch Werken 1

Op deze dag leer je Systemisch coachen, ook individueel te coachen en welke opstellingen je gebruikt of inzet bij welke situatie (lijnopstelling, flitsopstelling, cirkelopstelling, familieopstelling, abstracte opstelling, tijdlijn opstelling).

Wo 15 dec: Systemisch Werken 2

Op deze dag kun je oefenen met allerlei soorten opstellingen en je eigen stijl van het begeleiden van opstellingen meer ontwikkelen. Je kunt op deze dag zowel praktisch oefenen, maar er is ook gelegenheid om theoretische vragen te stellen, zodat je je goed kunt voorbereiden op je examen.

Do 16 dec: Traniningsacteren

Op deze dag gaan we veel spelen. Je leert hoe je kan afstemmen en acteren bij assessments. We leren opbouwen, afstemmen, inleven, monitoren en feedback geven als trainingsacteur en samenwerken met een trainer. We oefenen met cases uit de praktijk, spelen rollen en leren omgaan met bijv. agressie, angst, onzekerheid e.d. Hoe kan ik als trainingsacteur mijn cliënten helpen om te leren omgaan met moeilijke, agressieve klanten, a-relaxte situaties, spanning, stress en emoties?

Vr 17 dec: Werken met Trainingsacteurs

Wil je al trainer leren werken met trainingsacteurs, dan is dat op deze dag mogelijk. Trainingsacteurs dienen ervoor om het gedrag van mensen te veranderen. Als trainer kan je leren samen te werken met een acteur, zodat je bijv. communicatietrainingen, agressietrainingen, verkooptrainingen kunt gaan geven samen met een acteur. Je leert hoe je de acteur kunt inzetten, op welke manier de acteur feedback kan geven en hoe je samen het trainingsdoel van de klant kan dienen.

Do 20 jan: Intuïtieve ontwikkeling en Inspirerend Trainen en Coachen

Het is in deze tijd steeds belangrijker dat je gebruik leert maken van je intuïtie. In deze module leer je hoe je meer en meer kan luisteren naar je gevoel, hoe je je eigen intuïtie meer kan ontwikkelen en hoe je je intuïtieve vermogens van een ander kan aanwakkeren. We werken met beelden, vormen, kleuren, foto’s, film, muziek e.d. om innerlijke beelden tot uitdrukking te brengen.

Voor een trainer of coach is het ook belangrijk om ook een stukje inspiratie mee te geven. Inspiratie is voeding voor de geest en vormt vaak de eerste zaadjes om mensen in beweging te krijgen. In deze module leer je hoe je mensen kunt inspireren, kunt motiveren, kunt enthousiasmeren en in beweging kunt zetten. Je maakt hierbij gebruik van verhalen, beelden, metaforen.

Vr 28 jan: Innoverend InBox en OutBox-Denken

In de module Innoverend Denken maken we een begin met het bedenken van allerlei innovaties met behulp van het InBox-denken. Dit denken is uitermate geschikt om op allerlei verschillende manieren vanuit bestaande producten en diensten nieuwe innovatieve producten te bedenken of om bestaande situaties slimmer in te richten vanuit elementen waar we nog niet eerder aan gedacht hebben.
Wij raden deze module voor de opleiding het Nieuwe Denken in ieder geval aan. 

Do 3 febr: Opbouw van een sessie en Groepsdynamica

We bespreken veel vraagstellingen die we in de praktijk bij onze klanten tegen zijn gekomen en we bespreken de vraag hoe we een sessie opbouwen en welke tools wel en welke niet geschikt zijn voor de betreffende vraagstelling.

Daarnaast komt groepsdynamica aan bod, een belangrijk thema in het trainersvak. Hoe zit het met de energie in een groep? Wanneer kan je gebruik maken van energizers? Wat zijn de verschillen live en online als je werkt met groepen en hoe ga jij daar mee om. Ook deze module wordt voor de opleiding het Nieuwe Denken in ieder geval aangeraden. 

Vr 4 febr: Transformerend Trainen

Op deze dag werken we met je heldere vermogens: hoe kom je aan je informatie? Hoor, zie of voel je dingen helder? Door middel van oefeningen krijg je meer helderheid welke kanalen er van jou openstaan om informatie te ontvangen. Dat is bij iedereen weer anders. Daarnaast doen we ook oefeningen om contact te krijgen met je gidsen, hogere leiding en je persoonlijke missie.

Na de opleiding tot Professioneel Denktrainer

 • Kun je als erkend Professioneel Denktrainer aan de slag.
 • Je beschikt over een groot arsenaal aan tools om mensen buiten de bestaande kaders te laten denken.
 • Je beschikt over de hele TotalBrainBox-methode met InBox en OutBox-tools en weet welk tool je in welke situatie kunt inzetten.
 • Je hebt je eigen authentieke stijl ontwikkeld waarmee je sessies kunt geven
 • Je bent in staat om sessies creatief denken van een hoog niveau te begeleiden

Transformatiereizen

Als je deze opleiding Professioneel Trainer/Coach volgt, heb je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan onze Transformatiereizen. Wij bieden 2 Transformatiereizen aan, waarvoor je je optioneel kunt aanmelden:

 • Grensverleggend Trainen en Coachen in Marrakech (za 25 t/m wo 29 sept)
 • Transformatiereis Marokko (do 30 sept t/m di 12 okt)

Voor meer info klik hier.

SPOTCER

Wij zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie SPOTCER. Deze organisatie controleert coachopleidingen en certificeert coaches, maar helpt ook startende coaches bij het zoeken van passende klanten. Daarnaast is onze coachopleiding ook erkend door de CRKBO. Het instroomniveau van deze opleiding is HBO, maar de opleiding staat ook open voor MBO-ers. Een examenpoging mag één keer worden herkanst.

Hoe zet ik mijzelf in de markt?

De Academie organiseert in samenwerking met beroepsorganisatie SPOTCER voor iedereen die een erkend diploma heeft een workshop “hoe zet ik mijzelf in de markt”. Op deze dag krijg je allerlei handige tips hoe je als ZZP-er voor jezelf kan beginnen of hoe je samen een groepspraktijk op kan zetten, hoe je aan klanten kan komen, etc. Daarnaast verzorgt SPOTCER in samenwerking met de Academie ook intervisiedagen voor startende trainers en coaches. Ook deze “coaching on the job” is de eerste maanden na je eindexamen gratis.

Locatie en overnachten

De opleiding wordt gegeven in onze InspiratieKamers te Arnhem. Je kunt tussen de eerste en tweede opleidingsdag natuurlijk thuis slapen, maar het is ook mogelijk om in Arnhem te overnachten. Er is een mogelijkheid van Basis-overnachten van “bed op slaapzaal” op de trainingslocatie. Voor wie wat meer luxe wil, kan ook Hotel Karel boeken. Dit is bij de InspiratieKamers om de hoek.

Kosten

 • € 3.750 als je de opleiding zelf betaalt of ZZP’er bent (je hoeft dan geen btw te betalen, omdat we een CRKBO geregistreerde opleiding zijn).
 • € 4.150 (excl. btw) als je werkgever of een instantie de opleiding voor je betaalt.

Vergoeding Scholing

Veelal worden de kosten voor deze opleiding vergoed door de werkgever, maar er zijn ook al heel veel deelnemers die de opleiding vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject (en/of gesubsidieerd als deel van een reïntegratie- of omscholingstraject). Je kunt hierover navraag doen bij ons of bij de instantie die jou op dit moment begeleidt.

Advies

Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548 of 06-46432551) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen.

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de Opleiding Trainer het Nieuwe Denken klik je op Aanmelden en vul je het formulier in. Hierna krijg je automatisch een mailtje waarmee je je aanmelding dient te bevestigen. Daarna ontvang je een bevestiging met alle opleidingsinfo (locatie adres, tijden, etc.) en de factuur.

Door dit formulier in te vullen en aan ons te versturen meld je je aan voor deze opleiding.