Opleiding het Nieuwe Denken

het Nieuwe Denken

We staan allemaal aan het begin van een nieuw tijdperk. De Coronacrisis daagt ons allemaal uit om anders naar de wereld te kijken en deze opnieuw vorm te geven. Waar vroeger creativiteit en innovatief denken een luxe was, is het nu een noodzaak geworden. We moeten allemaal opnieuw beginnen met op een andere manier te leren denken.

Er is een verhoging gaande van ons collectieve bewustzijn. Het denken in verouderde voorgeschreven kaders brokkelt in deze tijd onverbiddelijk af. Het krampachtig vasthouden aan zekerheden wordt vervangen door een meer creatieve omgang met onzekerheid. Men gelooft in deze tijd steeds minder in rotsvaste ideologieën, politieke strategieën of geloofssystemen. De ontwikkeling van spiritualiteit wordt gaandeweg steeds meer een dynamisch proces binnen de mensenfamilie als één geheel. De toenemende geloofsdiversiteit heeft maximale proporties aangenomen. Maar juist door die toenemende diversiteit wordt de levensbeschouwing steeds meer gezamenlijk gezocht. En daar begint het zoeken van een eenheid in verscheidenheid.

Ook in ons eigen systeem is het de bedoeling, dat het voelen, het denken, het handelen, het fantaseren, het realiseren, het creëren, het implementeren, het motiveren steeds meer op één lijn komen. Het belangrijkste van het Nieuwe Denken is, dat de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn van de mensheid deel gaat uitmaken van ons denkproces. De mens zal in de komende jaren op een heel andere manier gebruik kunnen maken van de hersenen, waarvan we de functie nu nog maar nauwelijks kunnen duiden.

De hersenen zijn een ontvangststation, die in de komende 10 jaar veel meer informatie kunnen ontvangen en verwerken dan dat ze ooit gedaan hebben. Niet meer door kennis op te doen of vast te houden, maar juist door te gaan ervaren dat kennis direct ontvangen kan worden en direct kan worden uitgezonden. Dat alle informatie die nodig is voor handen is op het moment dat we die nodig hebben. En tot ons komt via verschillende kanalen: onze intelligentie, onze logica, onze intuïtie, onze creativiteit, maar ook door de door ons ontwikkelde kunstmatige intelligentie.

Alles tezamen gaat ervoor zorgen, dat er een Nieuw Denken ontstaat. Een denken dat samenvalt met de bewustwording, dat ieder moment anders is. En dat we als mensheid op weg zijn om het volledige vertrouwen te ontwikkelen, dat we op ieder moment op iedere plek in iedere situatie kunnen beschikken over de juiste informatie, die via allerlei verschillende kanalen tot ons zal komen. Dat is het Nieuwe Denken. Maar om deze vermogens actief te ontwikkelen, moeten wij ons eerst bewust worden, dat we vast zitten in het oude denken, waarin aannames en vast zittende vooronderstellingen ervoor zorgen dat we ons verleden creëren in de toekomst.

De Opleiding het Nieuwe Denken

De opleiding leert je tools om uit je vaste patronen te komen, leert je afstemmen op hogere frequenties en leert je hoe je totaal nieuwe wegen kunt vinden: systemisch, intuïtief, gevoelsmatig. Want het Nieuwe Denken verbindt je verstand met je gevoel, je hoofd met je hart, je linker hersenhelft met je rechter, je denken met je voelen, je intuïtie met je weten, je inzicht met je uitzicht. Om dit te ervaren kun je het beste gewoon gaan ervaren, want woorden zijn soms niet meer toereikend om nieuwe dingen te beschrijven.

Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de TotalBrainBox-methode. Het unieke van deze methode is, dat deze voor iedereen toegankelijk is en op elke situatie kan worden toegepast. Met de TotalBrainBox-methode kun je zowel creatief OutBox (“out of the box”) als creatief InBox leren denken. Het is daarom zowel geschikt voor associatieve, vrije denkers als voor mensen die logisch denken.

Creatief Denktrainingen faciliteren is een vak. Een vak dat je kunt leren. In deze opleiding leer je honderden verschillende tools hoe je mensen out of the box, patroondoorbrekend kunt laten denken. Je leert de volledige TotalBrainBox-methode waarmee je brainstormsessies op een hoog level kunt faciliteren. Deze opleiding staat bekend als de beste opleiding van Nederland op dit gebied.

In de Basisdagen leer je de basis van deze methode waarmee je nieuwe wegen kunt vinden, nieuwe business, nieuwe producten en nieuwe manieren om om te gaan met de realiteit die nu voor ons ligt. Je leert in de opleiding allerlei manieren van brainstormen, maar je leert ook wat visie-ontwikkeling is, beelddenken, creatieregie en systemisch denken. Door al deze nieuwe manieren van denken methodisch te behandelen en te beoefenen, krijgt je geest de vrijheid om hele nieuwe manieren van denken uit te proberen.

De opleiding is een beroepsopleiding die opleidt om creatieve en innovatieve denksessies te begeleiden op een hoog niveau. De opleiding leidt op tot een erkend diploma, waarmee je direct professioneel aan de slag kunt. Ook is het mogelijk om tijdens je opleiding een aantal stages te lopen op de werkvloer bij InspirationCompany, marktleider op het gebied van Creatief Denktrainingen.

Opzet van de opleiding

Om als Professioneel Denktrainer aan de slag te kunnen met een erkend diploma heb je 46 lesuren nodig. Al onze opleidingen tot professional zijn inclusief een examen. Als je het diploma behaald hebt, wordt dit erkend door de beroepsvereniging SPOTCER en kun je daarmee direct in de praktijk aan de slag. Ook behoort bij onze beroepsopleidingen een jaar coaching on the job, zodat je altijd weer op de expertise van de Academie terug kunt vallen. Al onze beroepsopleidingen bestaan uit 10 dagen (totaal 60 lesuren).

De opleiding het Nieuwe Denken bestaat uit:

 • Basisdagen (8 en 9 sept)
 • Keuzeworkshops (min. 4 en max. 8 op verschillende data)
 • Oefen- en Examendagen (11, 12, 13 en 14 okt)
 • Enneagramdag (15 okt)

Optioneel: Ook kun je tijdens de opleiding deelnemen aan een 4-daagse module Grensverleggend Trainen en Coachen in Marrakech (data zijn op dit moment nog niet bekend) en/of de Transformatiereis naar de woestijn in Marokko of Jordanië (ook deze data volgen nog). Klik hiervoor op Transformatiereizen voor meer info.

Waaruit bestaat de opleiding?

Basisdagen (8 en 9 sept)

In deze start van de opleiding gaat het over jou. Wat zijn jouw persoonlijke competenties? Wie ben jij als Trainer? Wat zijn jouw basistalenten? Hoe kan jij met jouw talenten trainingen faciliteren? Iedereen is namelijk een ander soort trainer en deze dag maken we een begin met het ontdekken van jouw specifieke basisenergie. We werken deze dag o.a. met de vakken Creatief Denken, Kleurprofilering en Oplossingsgericht Trainen. Je bent deze dag in een inspirerende energieke omgeving waar je samen met een kleine groep aan de slag gaat om de basis van het trainersvak te leren. Je ontdekt waar je eigen talenten en tekortkomingen liggen, je krijgt inspiratie om interactief en innovatief te trainen, je krijgt nieuwe werkvormen en methodes aangereikt om mensen te inspireren, je leert hoe je een trainingssessie of workshop ontwikkelt, je krijgt een nieuwe visie op trainen, en je leert hoe je je eigen authenticiteit kunt gebruiken om te trainen.

Keuzeworkshops

Hieronder volgt een lijst van 13 keuzemodules. Om examen te kunnen doen moet je er minimaal 4 volgen, maar je mag er zonder extra kosten nog max. 4 bij volgen (dus max. 8 totaal). En als je nog meer modules wil volgen kan dat ook voor € 250 per extra module.

Module 1: Oplossingsgericht Coachen, het Grow-model en Loopbaan coaching (do 15 sept) 

Bij oplossingsgericht coachen gaat het er niet om wat er niet goed gaat, maar juist wat wel goed gaat. Oplossingsgericht coachen richt zich direct op de oplossing zonder zich op het probleem te richten. Het Grow-model is een model van coaching waarmee je leert gestructureerd te coachen (G: Goal, R: Reality, O: Options, Wrap-up). Met Loopbaan Coaching leer je je te richten op de loopbaanomgeving van je cliënt. Daarbij gaat het om vragen als: wie ben je, wat wil je, en hoe kan je bereiken wat je wil binnen je werksituatie?

Module 2: TotalBrainBox-methode en Patroon doorbrekend denken en handelen (vr 16 sept)

In deze module worden de eerste basistools van de TotalBrainbox-methode behandeld en het verschil tussen InBox- en OutBox Denken komt aan de orde. We gaan in deze module “out of the box denken” en we leren een aantal breed toepasbare OutBox-tools. De deelnemers gaan ook zelf voor de groep staan en er wordt een begin gemaakt met het leren begeleiden van sessies Creatief Denken.

Module 3: Trainen en Coachen met Creatieve Middelen (za 17 sept) 

Hier leer je hoe je interactieve, creatieve middelen kan integreren binnen trainingen en coachsessies. Er wordt gewerkt met verschillende creatieve werkvormen zoals bijv. beelddenken, kunst, kleuren, schilderen, tekenen, muziek, film, fotografie, theater, koken en andere creatieve vormen, die een trainings- of coachsessie kunnen verrijken en die je in kunt zetten om creatieve output te stimuleren.

Module 4: Creatieregie, Scenario-denken en FutureFocusField (do 22 sept)

Is het leven maakbaar? Of niet? Kunnen we de toekomst voorspellen? Of overkomt de toekomst ons? In hoeverre is het mogelijk om invloed uit te oefenen op onze eigen toekomst? Wat hebben we wel en wat hebben we niet in de hand? Hoe kunnen we wensen werkelijkheid laten worden? We werken met scenario-interviews en we behandelen de FutureFocusField-methode.

Module 5: Innovatief Denken en Beelddenken (vr 23 sept)

Bij Innovatief Denken maken we een begin met het bedenken van allerlei innovaties m.b.v. het InBox-Denken. Dit denken is uitermate geschikt om op allerlei verschillende manieren vanuit bestaande producten en diensten nieuwe innovatieve producten te bedenken.
In deze module komt ook het belang van beelden aan de orde en van beelddenken. En je gaat zelf ook concreet aan de slag om abstracte gedachten om te zetten in concrete, aansprekende beelden.

Module 6: Intuïtieve Ontwikkeling, intuïtief coachen, ontwikkelen heldere vermogens (za 24 sept)

Intuïtief coachen is een vorm van begeleiding waarbij het intuïtieve, spirituele vermogen van de mens ruimte krijgt om samen te werken met het praktische en verstandelijke. Bij Intuïtief Coachen leer je als coach spelenderwijs gebruik te maken van je intuïtieve vermogens. Iedereen heeft in principe heldere vermogen. En dit is de tijd dat we deze vermogens meer en meer mogen gaan ontwikkelen. We gaan onderzoeken waar je persoonlijke helderheid zit. Ben je heldervoelend, helderwetend, helderhorend, helderhandelend, helder sprekend, helder ruikend of helderziend? Via welke ingang werkt jouw intuïtie het best?

Module 7: Trainingsacteren 1 (zo 25 sept) – VOL

In deze module leer je werken met acteurs. We gaan kijken wat het vak van trainingsacteur inhoudt. We gaan oefenen met afstemmen, inrollen en feedback geven. En je leert hoe je trainingsacteurs in kan zetten als trainer en/of coach.

Module 8: Trainingsacteren 2 (ma 26 sept) – VOL

Op deze dag leer je welke competenties je nodig hebt als trainingsacteur. En we gaan veel oefenen met cases uit de praktijk, spelen rollen en leren omgaan met bijv. agressie, angst, onzekerheid e.d. Hoe kan ik als trainingsacteur mijn cliënten helpen om te leren omgaan met moeilijke, agressieve klanten, a-relaxte situaties, spanning, stress en emoties?

Module 9: Systemisch Coachen (do 29 sept)

Je leert in deze module wat opstellingen zijn, hoe je een opstelling kunt begeleiden, hoe systemisch werken werkt en hoe (en bij wat voor soort problemen) je dit bij een coachsessies kunt inzetten.

Module 10: Inspirerend Trainen en Coachen (vr 30 sept)

Voor een trainer of coach is het belangrijk om mensen ook een stukje inspiratie mee te geven. Inspiratie is voeding voor de geest en vormt vaak de eerste zaadjes om mensen in beweging te krijgen. In deze module leer je hoe je mensen kunt inspireren, kunt motiveren, kunt enthousiasmeren en in beweging kunt zetten. Je maakt hierbij gebruik van verhalen, beelden, metaforen.

Module 11: Meditatie, visualisatie, persoonlijke ontwikkeling (za 1 okt)

Wat is je persoonlijke visie op het leven? Geloof je in een persoonlijke missie? En zo ja, wil je onderzoeken wat jouw missie is? Deze module gaat over zingeving en verdieping. In deze tijd zijn mensen en organisaties steeds meer op zoek naar de essentie van het leven, naar de kern, de zin van het leven. Dan komen er diepere vragen op als wie ben ik, wat kom ik hier eigenlijk doen, wat heb ik als persoon te leren en hoe kan ik groeien en me meer bewust worden wat het leven voor mij inhoudt. In deze module werken we met zingevingsvragen, verdiepingsoefeningen, opstellingen, meditatie en beelden, visualisaties, intuïtieve ontwikkeling en diverse spirituele visies.

Module 12: Groepsdynamica en Workshops maken (vr 7 okt)

Als je traint of met groepen werkt, werk je met energie. In deze module leer je hoe energie werkt en wat groepsdynamica is. Hoe lang kan je informatie overbrengen, hoe kan je interactief trainen, hoe zet je een groep in beweging, hoe ga je om met comfort zones, met grenzen, veiligheid en weerstand? Hoe zet je mensen in hun kracht? En hoe kun je gebruik maken van groepsenergie?
Op deze dag leer je ook hoe je zelf een workshop kunt maken. En je gaat dit samen met anderen ook daadwerkelijk in praktijk brengen. Je krijgt hulp en begeleiding van professionele trainers om je eigen workshop te bedenken, zelf nieuwe werkvormen neer te zetten en om een inspirerende impactvolle workshop te ontwerpen en uit te voeren.

Module 13: Systemisch Werken, Trainen en Coachen (za 8 okt)

Op deze dag gaan we dieper in op het begeleiden van opstellingen. Je maakt kennis met allerlei manieren van opstellen, organisatieopstellingen, familie-opstellingen, flits opstellingen, creatie-opstellingen en je leert stap voor stap meer vertrouwen te hebben over de wijsheid van het systeem.

Oefendag- en examendagen (11, 12, 13 en 14 okt)

Het laatste gedeelte van je opleiding bestaat uit oefen- en examendagen. Op 11 en 12 oktober zijn 2 oefendagen waar je gaat werken aan het ontwikkelen van een eigen workshop en waar je gaat  oefenen met coachgesprekken met trainingsacteurs. Verder krijg je deze dagen begeleiding op diverse vlakken om je helemaal klaar te stomen voor je examen. Op 13 en 14 oktober zijn de examens.

Enneagramdag (15 okt)

De opleiding wordt afgesloten met de grote Enneagramdag. Dit is een speciale dag in het teken van het Enneagram, een eeuwenoude diagnostische tool waarbij je ontzettend veel kan leren over alle Enneagramtypes, hun bijbehorende kenmerken, motieven en gedragingen. Een leuke en interessante dag die je als coach, trainer, transformatie trainer of trainer Nieuwe Denken absoluut niet mag missen!
De Enneagramdag wordt afgesloten met een feestelijke uitreiking van de certificaten.

Wat kan je in deze opleiding leren?

Afhankelijk van de keuzemodules die je kiest, kan je leren:

 • Inspirerend en Innovatief Trainen
 • Vaardigheden om zelf trainingsworkshops te ontwikkelen
 • Basisopleiding Creatief Denken met o.a. InBox en OutBox denken, Doorbraak Denken, Innovatief Denken, Beelddenken, opbouw van een sessie en groepsdynamica
 • Inspirerend en Innovatief Trainen o.a. met doelen stellen en richting bepalen
 • Gesprekstechnieken, leren feedback geven
 • Reflecteren, evalueren, waarnemen en luisteren
 • De kunst van het vragen stellen en de kunst van het vinden van de vraag die achter de vraag zit
 • Zelfkennis en inzicht
 • Je eigen stijl van trainen ontdekken
 • Onderzoeken wat je eigen talenten en valkuilen zijn
 • Intuïtief Trainer (spelenderwijs gebruikmaken van je intuïtieve vermogens als trainer)
 • Trainen met het Enneagram

Transformatiereizen

Als je deze opleiding het Nieuwe Denken volgt, heb je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan onze Transformatiereizen. Wij bieden 2 Transformatiereizen aan, waarvoor je je optioneel kunt aanmelden:

 • Grensverleggend Trainen en Coachen in Marrakech (data zijn op dit moment nog niet bekend).
 • Transformatiereis Marokko of Jordanie (data op dit moment nog niet bekend).

Voor meer info klik hier.

SPOTCER

Wij zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie SPOTCER. Deze organisatie controleert coachopleidingen en certificeert coaches, maar helpt ook startende trainers en coaches bij het zoeken van passende klanten. Daarnaast is onze trainersopleiding ook erkend door de CRKBO. Het instroomniveau van deze opleiding is HBO, maar de opleiding staat ook open voor MBO-ers. Een examenpoging mag één keer worden herkanst.

Hoe zet ik mijzelf in de markt?

De Academie organiseert in samenwerking met beroepsorganisatie SPOTCER voor iedereen die een erkend diploma heeft een workshop “hoe zet ik mijzelf in de markt”. Op deze dag krijg je allerlei handige tips hoe je als ZZP-er voor jezelf kan beginnen of hoe je samen een groepspraktijk op kan zetten, hoe je aan klanten kan komen, etc. Daarnaast verzorgt SPOTCER in samenwerking met de Academie ook intervisiedagen voor startende trainers en coaches. Ook deze “coaching on the job” is de eerste maanden na je eindexamen gratis.

Locatie en overnachten

De opleiding wordt gegeven in onze InspiratieKamers te Arnhem. Je kunt tijdens de opleiding natuurlijk thuis slapen, maar het is ook mogelijk om in Arnhem te overnachten. Er is een mogelijkheid van Basis-overnachten van “bed op slaapzaal” op de trainingslocatie. Voor wie wat meer luxe wil, kan ook Hotel Karel boeken. Dit is bij de InspiratieKamers om de hoek.

Kosten

 • € 3.950 als je de opleiding zelf betaalt of ZZP’er bent (je hoeft dan geef btw te betalen, omdat we een CRKBO geregistreerde opleiding zijn).
 • € 4.350 (excl. btw) als je werkgever of een instantie de opleiding voor je betaalt.

Voor deze opleiding kun je STAP-budget aanvragen (subsidie van € 1.000). Bovendien geven wij aan mensen met een bruto-inkomen minder dan € 1.750 per maand ook een extra korting € 1.000. Ook voor jongeren onder 30 jaar is er een speciale regeling. Als er een STAP-budget aan hen wordt toegekend, geven wij de opleiding verder gratis.

Als je een STAP-budget voor deze opleiding hebt aangevraagd en die aanvraag niet wordt toegekend, kan je ook proberen bij ons InspiratieFonds een ondersteuning van € 1.000 op deze opleiding te krijgen. Dat doe je door een mailtje te sturen naar info@deacademievoorinnovatieftrainen.nl onder vermelding van InspiratieFonds.

Mocht je én je Stap-budget én de ondersteuning van het Inspiratiefonds niet krijgen, dan kun je de opleiding altijd tot twee weken voor aanvang kosteloos bij ons annuleren.

Vergoeding Scholing

Veelal worden de kosten voor deze opleiding vergoed door de werkgever, maar er zijn ook al heel veel deelnemers die de opleiding vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject (en/of gesubsidieerd als deel van een reïntegratie- of omscholingstraject). Je kunt hierover navraag doen bij ons of bij de instantie die jou op dit moment begeleidt.

Advies

Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548 of 06-46432551) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen.

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de Opleiding Trainer: Het Nieuwe Denken klik je op Aanmelden en vul je het formulier in. Hierna krijg je automatisch een mailtje waarmee je je aanmelding dient te bevestigen. Daarna ontvang je een bevestiging met alle opleidingsinfo (locatie adres, tijden, etc.) en de factuur.

Door dit formulier in te vullen en aan ons te versturen meld je je aan voor deze opleiding.