Korte Opleiding Trainer/Coach

Basis Module: 6, 7 sept

Online Module 1

17 sept: Inspirerend Trainen

Wij geloven dat inspiratie de sleutel is tot het stimuleren van groei en ontwikkeling. Daarom ligt de focus van onze opleiding op het creëren van een inspirerende leeromgeving en het ontwikkelen van effectieve coachingsvaardigheden.

Tijdens de opleiding leren cursisten hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van verschillende trainingsmethoden en technieken. Ze leren hoe ze hun eigen stijl kunnen ontwikkelen en hoe ze deze kunnen afstemmen op de behoeften van hun cursisten. Daarnaast krijgen ze inzicht in de psychologie achter leren en ontwikkelen.

Online Module 2

24 sept: Future Focus Field

De FutureFocusField-methode (FFF) is afkomstig uit de VS. Het is een uniek en zeer krachtig concept waarin deelnemers creatieve, creërende processen leren begrijpen en daadwerkelijk gaan gebruiken voor het realiseren van hun doelen.

Naast een korte theoretische uitleg wordt gewerkt met praktische instrumenten zoals het creëren van een persoonlijke of zakelijke ‘dreamlist’. De FFF-methode gaat uit van het basisgegeven: “als je het kunt dromen, kun je het werkelijkheid maken”.

Tijdens de training houden we ons met name bezig met de toekomst en de magie van succes. Wat kunnen we doen om een doorbraak te creëren en een ideaal te verwezenlijken? Stap voor stap leren we wat de magie van succes inhoudt en wat we ermee kunnen in ons dagelijks leven. Via multimedia-ervaringen (filmbeelden, licht, geluid), scenario-interviews en het discreëren van belemmerende overtuigingen krijgen we ons eigen ideaal steeds helderder in beeld.

4-Daagse Verdiepingsreis
3 t/m 7 okt: Magic Marrakech

Online Module 3

8 okt: Trainersvaardigheden

Als trainer heb je altijd te maken met een groep en ben je zelf je belangrijkste tool. Want wat er ook gebeurt in een training, jij bent er altijd. Je leert in deze module hoe je je als trainer voorbereidt op trainingen en workshops. Hoe krijg je jouw boodschap duidelijk en helder overgebracht en hoe zorg je ervoor dat je de deelnemers van je training activeert. Je ontdekt je eigen authentieke stijl als trainer en ontwikkelt je eigen stijl en visie op trainen.

Verdiepingsmodule: 10, 11 okt

Examenmodule: 17, 18 okt

Korte Opleiding Trainer/Coach

Basis Module: 6, 7 sept

Online Module 1

12 sept: Coachings- vaardigheden

In deze module ga je leren welke coach vaardigheden je nodig hebt om mensen dichter naar hun persoonlijke doelen te brengen. Je leert hoe je als coach gestructureerde gesprekken voert en hierbij jou persoonlijke stijl te ontwikkelen. Je krijgt in de module coaching tools aangereikt die je helpen structuur en richting te geven aan jouw gesprekken. Daarnaast ontdek je jouw eigen coachings-stijl en ontwikkel je je eigen visie op coaching.

Online Module 2

19 sept: Doelgericht Coachen

Doelgericht coachen is een methodologie die zich richt op het behalen van specifieke doelen en het bereiken van meetbare resultaten. Het is een benadering die zich richt op het effectief en efficiënt overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes aan de cursisten, met als doel hen te helpen hun potentieel ten volle te benutten en succes te behalen in hun inspanningen.

4-Daagse Verdiepingsreis
3 t/m 7 okt: Magic Marrakech

Online Module 3

26 sept: Coachen met Creatieve Middelen

Het werken met creatieve middelen stelt cursisten in staat om hun verbeeldingskracht te gebruiken en unieke manieren te vinden om concepten te begrijpen en te communiceren. Door middel van kunst, drama, muziek en andere creatieve middelen kunnen cursisten zichzelf uitdrukken, hun gedachten en gevoelens verkennen, en complexe ideeën op een toegankelijke manier overbrengen.

Eén van de belangrijkste voordelen van werken met creatieve middelen is dat het de deelnemers uitdaagt om buiten de gebaande paden te denken.

Verdiepingsmodule: 10, 11 okt

Examenmodule: 17, 18 okt

Korte Opleiding Trainer/Coach

Basis Module: 12, 13 sept

Online Module 1

17 sept: Gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken vormen een essentieel aspect van effectieve communicatie. Het is belangrijk om als trainer, coach of facilitator de juiste tools en vaardigheden te bezitten om constructieve gesprekken te voeren en de gewenste resultaten te bereiken.

LSD, wat staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, is een techniek die gericht is op het actief betrekken van de gesprekspartner, het begrijpen van de boodschap en het creëren van een heldere communicatie.

Online Module 2

24 sept: Omgaan met Agressie

Het omgaan met agressie kan een uitdagende en lastige taak zijn. Het is essentieel om over de juiste tools en technieken te beschikken om escalatie te voorkomen en de veiligheid van jezelf en anderen te waarborgen. Onze opleiding biedt jou de kennis en inzichten die nodig zijn om effectief te kunnen handelen in agressieve situaties.

Online Module 3

1 okt: Communicatie en Lastige Gesprekken

We worden overspoeld met informatie en moeten onze boodschappen effectief kunnen overbrengen, zowel online als offline.

Het vermogen om effectief te communiceren is essentieel voor het bereiken van doelstellingen, het bevorderen van samenwerking en het opbouwen van sterke relaties, zowel intern als extern.

Als je met mensen werkt krijg je altijd te maken met lastige gesprekken. Wat een lastig gesprek is kan voor iedereen iets anders zijn. In deze module ga je oefenen met wat jij lastig vindt. Je kunt zelf aangeven wat dat voor jou precies is, dit kunnen ook praktijkvoorbeelden zijn. In deze veilige setting kan je op verschillende manieren uitproberen of een andere aanpak tot een ander resultaat leidt.

Verdiepingsmodule: 10, 11 okt

Examenmodule: 17, 18 okt

Korte Opleiding Trainer/Coach

Basis Module: 6, 7 sept

Online Module 1

16 sept: OutBox- en InBox-Denken

Opleiding Outbox Denken – Een Verfrissende Benadering van Probleemoplossing

In een wereld die voortdurend evolueert en waarin innovatie van cruciaal belang is, is het kunnen denken buiten de gebaande paden van onschatbare waarde. Het Outbox Denken-concept laat deelnemers alle conventionele denkpatronen doorbreken binnen een omgeving die vrij is van beperkingen.

Het ‘InBox Denken’ gaat uit van het “Closed World” principe en daagt de deelnemer uit om een oplossing van een probleem te bedenken, die eigenlijk al binnen de bestaande probleemsituatie voor handen is. Bij het InBox-denken blijf je dus juist dicht bij de probleemsituatie zelf en ga je met behulp van verschillende tools (denkrichtingen) na hoe je slimmer en creatiever met de bouwstenen van de probleemsituatie kan omgaan. Bij ‘InBox Denken’ gaat het er als het ware om binnen de probleemsituatie (InBox) meer Out of the Box te denken

Online Module 2

23 sept: Patroon-doorbrekend Denken

Patroondoorbrekend denken is een essentiële vaardigheid in een snel veranderende wereld waarin innovatie en creativiteit steeds belangrijker worden.

Door patronen te doorbreken, kun je buiten de gebaande paden treden en nieuwe ideeën en oplossingen genereren. Het stelt je in staat om anders naar problemen te kijken en alternatieve perspectieven te verkennen. Het gaat niet alleen om het vinden van nieuwe oplossingen, maar ook om het herdefiniëren van uitdagingen en het ontdekken van ongebruikte mogelijkheden.

Je leert om buiten je comfortzone te treden en om jezelf uit te dagen om verder te onderzoeken.

4-Daagse Verdiepingsreis
3 t/m 7 okt: Magic Marrakech

Online Module 3

30 sept: Systemisch Denken

Systemisch denken is een essentiële vaardigheid voor professionals in de moderne wereld. Het is een benadering waarbij we kijken naar de wereld als een complex geheel van onderling verbonden systemen. Deze systemen kunnen variëren van organisaties en teams tot families en zelfs de samenleving als geheel.

Het systemisch denken stelt ons in staat om de onderlinge relaties en interacties binnen deze systemen beter te begrijpen. We erkennen dat veranderingen in één deel van het systeem invloed kunnen hebben op de andere delen. Het biedt ons een kader waarmee we complexe problemen kunnen analyseren en effectieve oplossingen kunnen vinden.

Verdiepingsmodule: 10, 11 okt

Examenmodule: 17, 18 okt

Korte Opleiding Trainer/Coach

Basis Module: 6, 7 sept

Online Module 1

18 sept: Transformerend Trainen en Coachen

Transformerend trainen en coachen: Het creëren van groei en verandering

Het doel van transformerend trainen en coachen is om cursisten naar een hoger niveau van bewustzijn en bekwaamheid te brengen. Hierbij wordt er gekeken naar de innerlijke drijfveren en overtuigingen van de individuen, die van invloed zijn op hun gedrag en resultaten. Door inzicht te krijgen in deze interne processen, kan er gewerkt worden aan het transformeren van beperkende patronen en het versterken van positieve kwaliteiten.

Online Module 2

25 sept: Transformatie Punten

Transformatiepunten: De sleutel tot groei en ontwikkeling

Het proces van transformatie begint met zelfreflectie en zelfbewustzijn. Dit vereist eerlijkheid en openheid ten opzichte van jezelf en je sterke en zwakke punten. Door inzicht te krijgen in je eigen patronen en gewoonten, kunt je bepalen welke gebieden van je leven of werk verbetering behoeven. Het draait daarmee om cruciale momenten waarop je als individu bewust veranderingen kunt aanbrengen in denkwijze, aanpak en gedrag.

4-Daagse Verdiepingsreis
3 t/m 7 okt: Magic Marrakech

Online Module 3

2 okt: Familie Opstellingen

Familieopstellingen is een krachtige methode die inzicht biedt in de onderliggende dynamiek binnen familiesystemen. Door middel van familieopstellingen kunnen verstrikkingen en onbewuste patronen aan het licht worden gebracht, waardoor deelnemers de mogelijkheid krijgen om meer harmonie en balans binnen hun familie te ervaren.

Verdiepingsmodule: 10, 11 okt

Examenmodule: 17, 18 okt

Online Opleiding tot Online Trainer/Coach

2 Basissessies online werken: op …. en ….. 

6 Online modules: op data naar keuze

1 Voorbereidings- en oefensessie: op datum 

1 Examenmodule: op datum 

Korte Opleiding Trainer/Coach

2-daagse opleiding
vrijdag 6 en zaterdag 7 september

Summerschool


Summerschool België (VOL) 
maandag 22 t/m zondag 28 juli

Summerschool Persoonlijke Transformatie in Arnhem (VOL)
vrijdag 9 t/m maandag 12 augustus

Crystalline


Basis 1

  • vrijdag 28 juni
  • donderdag 26 september

Basis 2

  • donderdag 24 oktober

Basis 3

  • donderdag 7 november

 

EnneagramEvent


Najaar 2024:
Datum volgt zsm