Opleiding Systemisch Werken

We maken allemaal deel uit van verschillende systemen waarin we onze plek innemen. Vaak zijn we ons niet of nauwelijks bewust hoe belangrijk de plek is die we ten opzichte van elkaar in een systeem innemen, hoe we elkaar onbewust gevangen kunnen zetten, hoe onze energie vast kan zitten in de beelden en verwachtingen en projecties, die we onbewust van elkaar hebben gemaakt. Dit gebeurt niet alleen in families, maar dit gebeurt ook binnen organisaties, teams, bedrijven. Systemen zijn magische netten van energie.

Als energie vastzit, kunnen we niet meer stromen, dus niet meer bewegen, dus niet meer ontwikkelen en dus niet meer verder. Belangrijk in deze tijd is dus dat we leren hoe we vastzittende energie weer vrij kunnen maken. Energie kan vastzitten in verzet, in angst, in boosheid, in gewoontes, in vaste programma’s en patronen. We kunnen dan wel een ander gedrag aanleren, maar wil een ontwikkeling of verandering werkelijk slagen, dan heeft het een vrije, levende energie nodig. Pas als de energie werkelijk vrij kan stromen, is er weer vertrouwen en levenslust. Dan kunnen we ook weer de regie over ons eigen leven in handen nemen.

Dit geldt zowel voor personen, organisaties, teams e.d. Alles wat vastzit moet weer loskomen om energie vrij te maken voor een nieuw tijdperk in iemands leven of voor de toekomst van een team of organisatie. Daarom is Systemisch Werken een vak voor de toekomst. Mensen zullen zich in de toekomst veel meer bewust gaan worden van systemen, veel meer gaan denken in systemen, gaan werken en handelen in systemen en dus ook verstoringen in systemen willen opsporen.

Tijdens deze opleiding leer je op allerlei manieren systemen op te stellen. Je leert familieopstellingen, organisatie-opstellingen, team-opstellingen, gezondheidsopstellingen, lijnopstellingen, flitsopstellingen. Je leert systemisch coachen, bordopstellingen neerzetten, zodat je ook systemisch kunt werken en coachen met individuele personen.

Uiteraard werk je door het leren van dit vak ook aan je eigen proces. De opleiding sluit af met een eindexamen. De opleiding is erkend door beroepsvereniging SPOTCER. Je krijgt dus een officieel erkend diploma, waarmee je direct professioneel aan de slag kunt.

Opzet van de opleiding

Om als Systemisch Werker aan de slag te kunnen met een erkend diploma heb je 46 lesuren nodig. Al onze opleidingen tot professional zijn inclusief een examen. Als je het diploma behaald hebt, wordt dit erkend door de beroepsvereniging SPOTCER en kun je daarmee direct in de praktijk aan de slag. Ook behoort bij onze beroepsopleidingen een jaar coaching on the job, zodat je altijd weer op de expertise van de Academie terug kunt vallen. Al onze beroepsopleidingen bestaan uit 8 dagen (4 x 2 dagen) incl. 1 keuzemodule (totaal 48 lesuren).

De opleiding bestaat uit:

 • 2 Basisdagen Systemisch Werken (11 en 12 januari)
 • 2 Verdiepingsdagen Systemisch Werken (14 en 15 december)
 • Studie- en Examendagen (5, 10 en 12 februari 2022)
 • 1 Keuzemodule (vrij te kiezen)
 • 1 module Werken met het Enneagram (13 februari 2022)

Eén keuzemodule is verplicht, maar als je een beroepsopleiding volgt, kun je gratis deelnemen aan alle keuzemodules die de Academie aanbiedt.

Optioneel: Ook kun je tijdens de opleiding deelnemen aan een module Grensverleggend Trainen in Marrakech (data zijn op dit moment nog niet bekend) of de Transformatiereis naar de woestijn in Marokko (data nog niet bekend). Klik op Transformatiereizen voor meer info.

Waaruit bestaat de opleiding?

2 Basisdagen (11 en 12 jan)

Op deze Basisdagen breng je jezelf in kaart en doen we praktische systemische oefeningen om meer zich te krijgen op jezelf, het systeem, je beperkende overtuigingen, je missie en je mogelijkheden. Daarnaast maak je tijdens deze Basisdagen ook kennis met de andere deelnemers en met de docenten.

2 Verdiepingsdagen (13 en 14 jan)

 • Systemisch Werken (di 14 dec) Op deze dag leer je om zowel familie- als organisatieopstellingen te begeleiden.
 • Systemisch Coachen (wo 15 dec) Op deze dag leer je systemisch coachen en individueel coachen en leer je welke opstellingen je gebruikt of inzet bij welke situatie (lijnopstelling, flitsopstelling, cirkelopstelling, familieopstelling, abstracte opstelling, tijdlijn opstelling).

Oefendag (za 5 en do 10 febr)

Op deze dagen word je voorbereid op je eindexamen en oefen je coachgesprekken met verschillende methodieken en oefen je met je eindexamenworkshop.

Eindexamens (12 febr)

Je doet eindexamen met een coachgesprek en/of een korte workshop.

Werken met het Enneagram (zo 13 febr)

Tenslotte geven we een grote Enneagramtraining voor alle opleidingen van de Academie. Aan het einde van deze dag is de uitreiking van de diploma’s.

Keuzemodules (vrij te kiezen)

Je moet minimaal 1 keuzemodule kiezen (zie kader hieronder) om een erkend diploma te kunnen behalen. Je kunt hierbij kiezen uit de volgende modules:

Do 16 dec: Traniningsacteren

Op deze dag gaan we veel spelen. Je leert hoe je kan afstemmen en acteren bij assessments. We leren opbouwen, afstemmen, inleven, monitoren en feedback geven als trainingsacteur en samenwerken met een trainer. We oefenen met cases uit de praktijk, spelen rollen en leren omgaan met bijv. agressie, angst, onzekerheid e.d. Hoe kan ik als trainingsacteur mijn cliënten helpen om te leren omgaan met moeilijke, agressieve klanten, a-relaxte situaties, spanning, stress en emoties?

Vr 17 dec: Werken met Trainingsacteurs

Wil je al trainer leren werken met trainingsacteurs, dan is dat op deze dag mogelijk. Trainingsacteurs dienen ervoor om het gedrag van mensen te veranderen. Als trainer kan je leren samen te werken met een acteur, zodat je bijv. communicatietrainingen, agressietrainingen, verkooptrainingen kunt gaan geven samen met een acteur. Je leert hoe je de acteur kunt inzetten, op welke manier de acteur feedback kan geven en hoe je samen het trainingsdoel van de klant kan dienen.

Do 13 jan: Transformerend Trainen en Coachen 1

Op deze dag werken we met je heldere vermogens: hoe kom je aan je informatie? Hoor, zie of voel je dingen helder? Door middel van oefeningen krijg je meer helderheid welke kanalen er van jou openstaan om informatie te ontvangen. Dat is bij iedereen weer anders. Daarnaast doen we ook oefeningen om contact te krijgen met je gidsen, hogere leiding en je persoonlijke missie.

Vr 14 jan: Transformerend Trainen en Coachen 2

Werken met energie. Alles is energie. In deze module gaan we kijken wat jouw eigen energie is, hoe je voor een groep staat, waar je talenten liggen als coach of trainer, hoe je met de energie van een groep omgaat, hoe je een goed lesprogramma opbouwt en hoe je de energie hoog kunt houden. Ook wordt op deze dag aandacht besteed aan het individueel transformerend coachen.

Do 20 jan: Intuïtieve ontwikkeling en Inspirerend Trainen en Coachen

Het is in deze tijd steeds belangrijker dat je gebruik leert maken van je intuïtie. In deze module leer je hoe je meer en meer kan luisteren naar je gevoel, hoe je je eigen intuïtie meer kan ontwikkelen en hoe je je intuïtieve vermogens van een ander kan aanwakkeren. We werken met beelden, vormen, kleuren, foto’s, film, muziek e.d. om innerlijke beelden tot uitdrukking te brengen.

Voor een trainer of coach is het ook belangrijk om ook een stukje inspiratie mee te geven. Inspiratie is voeding voor de geest en vormt vaak de eerste zaadjes om mensen in beweging te krijgen. In deze module leer je hoe je mensen kunt inspireren, kunt motiveren, kunt enthousiasmeren en in beweging kunt zetten. Je maakt hierbij gebruik van verhalen, beelden, metaforen.

Vr 21 jan: Patroon doorbrekend Denken

In deze module gaan we “out-of-the-box-denken” en leren we een aantal breed toepasbare OutBox-tools. De nadruk ligt op tools die het normale denken en de gebruikelijke denkpatronen doorbreken en je in verschillende gedachte-experimenten dwingen om nieuwe wegen in het denken te bewandelen. Ook leren we hoe met Doorbraakdenken een nieuw, maar ook daadwerkelijk haalbaar idee kan worden bedacht en uitgewerkt. De deelnemers gaan ook zelf voor de groep staan en er wordt een begin gemaakt met het leren begeleiden van sessies Creatief Denken.

Do 27 jan: Creativiteit en Creatiekracht

In deze module leer je hoe je als coach interactieve, creatieve media kunt integreren binnen coachingsessies. Er wordt gewerkt met verschillende creatieve werkvormen zoals bijv. beelddenken, kunst, kleuren, schilderen, tekenen, muziek, film, fotografie, theater, koken en andere creatieve vormen, die een coachingssessie kunnen verrijken en die je in kunt zetten om creatieve output te stimuleren. Je leert in deze module hoe en wanneer je creatieve sessies kunt inzetten binnen coaching en welke werkvormen je hierbij kunt gebruiken.

Ook maken we in deze module gebruik van Creatieregie en de Future Focus Field methode, waarmee je nieuwe toekomstbeelden kunt creëren. Met behulp van inspirerende werkvormen worden nieuwe ideeën, idealen en wegen ontdekt, waardoor de geest gevoed en gemotiveerd kan worden in een bepaalde richting.

Vr 28 jan: Innoverend InBox en OutBox-Denken

In de module Innoverend Denken maken we een begin met het bedenken van allerlei innovaties met behulp van het InBox-denken. Dit denken is uitermate geschikt om op allerlei verschillende manieren vanuit bestaande producten en diensten nieuwe innovatieve producten te bedenken of om bestaande situaties slimmer in te richten vanuit elementen waar we nog niet eerder aan gedacht hebben.

Do 3 febr: Opbouw van een sessie en Groepsdynamica

We bespreken veel vraagstellingen die we in de praktijk bij onze klanten tegen zijn gekomen en we bespreken de vraag hoe we een sessie opbouwen en welke tools wel en welke niet geschikt zijn voor de betreffende vraagstelling.

Daarnaast komt groepsdynamica aan bod, een belangrijk thema in het trainersvak. Hoe zit het met de energie in een groep? Wanneer kan je gebruik maken van energizers? Wat zijn de verschillen live en online als je werkt met groepen en hoe ga jij daar mee om.

Transformatiereizen

Als je deze opleiding Professioneel Trainer/Coach volgt, heb je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan onze Transformatiereizen. Wij bieden 2 Transformatiereizen aan, waarvoor je je optioneel kunt aanmelden:

 • Grensverleggend Trainen en Coachen in Marrakech (data zijn op dit moment nog niet bekend)
 • Transformatiereis Marokko (data zijn op dit moment nog niet bekend)

Voor meer info klik hier.

SPOTCER

Wij zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie SPOTCER. Deze organisatie controleert coachopleidingen en certificeert coaches, maar helpt ook startende coaches bij het zoeken van passende klanten. Daarnaast is onze coachopleiding ook erkend door de CRKBO. Het instroomniveau van deze opleiding is HBO, maar de opleiding staat ook open voor MBO-ers. Een examenpoging mag één keer worden herkanst.

Hoe zet ik mijzelf in de markt?

De Academie organiseert in samenwerking met beroepsorganisatie SPOTCER voor iedereen die een erkend diploma heeft een workshop “hoe zet ik mijzelf in de markt”. Op deze dag krijg je allerlei handige tips hoe je als ZZP-er voor jezelf kan beginnen of hoe je samen een groepspraktijk op kan zetten, hoe je aan klanten kan komen, etc. Daarnaast verzorgt SPOTCER in samenwerking met de Academie ook intervisiedagen voor startende trainers en coaches. Ook deze “coaching on the job” is de eerste maanden na je eindexamen gratis.

Locatie en overnachten

De opleiding wordt gegeven in onze InspiratieKamers te Arnhem. Je kunt tussen de eerste en tweede opleidingsdag natuurlijk thuis slapen, maar het is ook mogelijk om in Arnhem te overnachten. Er is een mogelijkheid van Basis-overnachten van “bed op slaapzaal” op de trainingslocatie. Voor wie wat meer luxe wil, kan ook Hotel Karel boeken. Dit is bij de InspiratieKamers om de hoek.

Kosten

 • € 3.750 als je de opleiding zelf betaalt of ZZP’er bent (je hoeft dan geef btw te betalen, omdat we een CRKBO geregistreerde opleiding zijn).
 • € 4.150 (excl. btw) als je werkgever of een instantie de opleiding voor je betaalt.

Vergoeding Scholing

Veelal worden de kosten voor deze opleiding vergoed door de werkgever, maar er zijn ook al heel veel deelnemers die de opleiding vergoed hebben gekregen als reïntegratie traject (en/of gesubsidieerd als deel van een reïntegratie- of omscholingstraject). Je kunt hierover navraag doen bij ons of bij de instantie die jou op dit moment begeleidt.

Advies

Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548 of 06-46432551) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen.

Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

Aanmelden

Om je aan te melden voor de Opleiding Systemisch Werken klik je op Aanmelden en vul je het formulier in. Hierna krijg je automatisch een mailtje waarmee je je aanmelding dient te bevestigen. Daarna ontvang je een bevestiging met alle opleidingsinfo (locatie adres, tijden, etc.) en de factuur.

Door dit formulier in te vullen en aan ons te versturen meld je je aan voor deze opleiding.