Opleiding Het Nieuwe Denken

Wat kan je in deze opleiding leren?

 • Je leert wat het Nieuwe Denken is en waarom het nodig is
 • Je leert op welke manieren mensen vast lopen in hun denken en hoe je dit kan doorbreken
 • Je leert creatief- en patroondoor brekend denken aan de hand van de TotalBrainBox-methode
 • Je leer hierbij zowel OutBox-denken (out of the box denken) als InBox-denken
 • Je leert hoe je een sessie Creatief Denken begeleidt
 • Je leert vragen te stellen die anderen dwingen buiten hun vaste patronen te gaan denken
 • Je leert om te gaan met weerstand tijdens de sessies
 • Je leert uit het hele arsenaal aan tools welk tool geschikt is voor welke vraag
 • Je leert wie jij zelf bent als begeleider van denksessies, wat je sterke en zwakke punten hierbij zijn en hoe je hier optimaal gebruik van kan maken.
 • Je leert hoe je systemisch werk kan inzetten bij denksessies
 • je leert hoe je hart en hoofd met elkaar kan verbinden om nieuwe ideëen en nieuwe oplossingen te genereren.

Het Nieuwe Denken

Deze tijd daagt ons allemaal meer dan ooit uit om anders naar de wereld te kijken en deze opnieuw vorm te geven. Waar vroeger creativiteit en innovatief denken een luxe was, is het nu een noodzaak geworden. We moeten allemaal opnieuw beginnen met op een andere manier te leren denken.

Het is de bedoeling, dat het voelen, het denken, het handelen, het fantaseren, het realiseren, het creëren, het implementeren, het motiveren steeds meer op één lijn komen. De mens zal in de komende jaren op een heel andere manier gebruik kunnen maken van de hersenen, waarvan we de functie nu nog maar nauwelijks kunnen duiden. Het Nieuwe Denken is de bewustwording, dat ieder moment anders is. En dat we als mensheid op weg zijn om het volledige vertrouwen te ontwikkelen, dat we op ieder moment op iedere plek in iedere situatie kunnen beschikken over de juiste informatie, die via allerlei verschillende kanalen tot ons zal komen. Dat is het Nieuwe Denken. Maar om deze vermogens actief te ontwikkelen, moeten wij ons eerst bewust worden, dat we vast zitten in het oude denken, waarin aannames en vast zittende vooronderstellingen ervoor zorgen dat we ons verleden creëren in de toekomst.

De Opleiding

De opleiding leert je werken met o.a. de TotalBrainBox-methode. Het unieke van deze methode is, dat deze voor iedereen toegankelijk is en op elke situatie kan worden toegepast. Met de TotalBrainBox-methode kun je zowel creatief OutBox (“out of the box”) als creatief InBox leren denken. Het is daarom zowel geschikt voor associatieve, vrije denkers als voor mensen die logisch denken. Met de TotalBrainBox-methode leren we je om Creatief Denk sessies te faciliteren voor bedrijven, organisaties en teams die nieuwe ideeën willen bedenken. Je leert hoe je de sessie op moeten zetten, hoe je omgaat met verschillende vraagstukken en hoe je dit op jouw geheel eigen wijze kan doen.

Tijdens de opleiding leer je hoe je nieuwe wegen kunt vinden, nieuwe business, nieuwe producten en nieuwe manieren om om te gaan met de realiteit die nu voor ons ligt. Je leert in de opleiding allerlei manieren van brainstormen, maar je leert ook wat visie-ontwikkeling is, beelddenken, creatieregie en systemisch denken.

De opleiding is een beroepsopleiding die opleidt om creatieve en innovatieve denksessies te begeleiden op een hoog niveau. De opleiding leidt op tot een erkend diploma, waarmee je direct professioneel aan de slag kunt. Ook is het mogelijk om tijdens je opleiding een aantal stages te lopen op de werkvloer bij InspirationCompany, marktleider op het gebied van Creatief Denktrainingen.

  Opzet van de opleiding

  De 2-daagse vindt plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2024 en kost  € 1.250,-. Je kan na deze 2-daagse kiezen hoe je je verder wilt specialiseren. Dit tweede deel is uitsluitend voor mensen die echt professioneel aan de slag willen en een door SPOTCER erkend diploma willen. Hiervoor kan je ook de hulp vragen aan onze studieadviseurs. Ook als je wilt overleggen of deze 2-daagse iets voor jou is, kun je een telefonisch of online gesprek aanvragen.

  De volgende instapmomenten zijn:

  vr 15 en za 16 december 2023 (VOL !)
  do 18 en vr 19 januari 2024
  do 8 en vr 9 februari 2024
  do 7 en vr 8 maart 2024
  do 11 en vr 12 april 2024 

  Online modules

  Hieronder volgt een lijst van 8 online modules waaruit je kan kiezen als je de Specialisatie opleiding volgt. Om examen te kunnen doen moet je er minimaal 3 volgen, maar je mag er zonder extra kosten nog 5 modules bij volgen.

  Online module 1: Werken met Modellen

  Het GROW-coaching model is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coachgesprek. Het GROW-coaching model is een vier-stappenplan waarvan de afkorting staat voor Goal – Reality – Options – Will.

  In deze vier overzichtelijke stappen brengt dit model je naar een duidelijk eindresultaat. Met name de coachee is aan het woord en verheldert door de vraagstelling steeds meer het probleem en de oplossing. De coach stelt de vragen die bij elke stap horen en begeleidt op deze manier het gesprek.

  Dit model werkt uitermate goed online als in een live situatie.

  Online module 2: Doel- en Oplossingsgericht Coachen

  Bij oplossingsgericht coachen gaat het er niet om wat er niet goed gaat, maar juist wat wel goed gaat. Oplossingsgericht coachen richt zich dus direct op de oplossing en op het doel zonder zich op het probleem te richten. Analyseren van wat wel werkt, wat wel goed gaat, wat wel resultaat oplevert en wat het doel precies is, is de essentie van oplossingsgericht coachen. Het resultaat van oplossingsgericht werken is, dat mensen vaak in snel tempo weer gebruik kunnen maken van hun eigen hulpbronnen en hun zelfvertrouwen terug kunnen vinden. Ze zien hun doel weer helder voor ogen en hebben de energie weer terug om dat bereiken wat ze van plan waren.

  In deze module leer je als coach oplossingsgericht vragen te stellen, fris te kijken en te analyseren welke ingrediënten personen en teams in hun ontwikkeling kunnen helpen. Daarnaast ga je coachen op beperkende overtuigingen, waarbij je tools krijgt om een coachee anders naar zijn/haar gedachten kan laten kijken.

  Online module 3: Inspirerend Trainen en Coachen

  Waar haal jij als coach/trainer je inspiratie vandaan? En hoe inspireer jij, op welke manier laat jij het in je werk terugkomen? Dit zijn vragen waarmee we in deze module aan de slag gaan. Je bent immers zelf de grootste tool. En hoe zet je die in?

  In deze module ga je ook werken met creatieve tools die beelden, muziek of taal bevatten. Ook voor online sessies zijn deze inspirerende werkvormen geschikt.

  Online module 4: Transformerend Trainen en Coachen

  In een transformatieproces onderga je een verandering zoals een rups transformeert naar een vlinder, waarbij de vlinder niet meer terug verandert in een rups. Dat kan gewoonweg niet. Een mens transformeert op het moment, dat hij zich bewust wordt van zijn gedrag. Gedrag dat er aan de buitenkant anders uitziet, dan van binnen voelt. Als dit gedrag herkend en erkend wordt, is er de mogelijkheid om te transformeren.

  Gedurende deze online-module ga je op onderzoek op welk gebied jij aan de buitenkant een ander gedrag vertoont, dan dat jij van binnen voelt.

  Online module 5: Systemisch Werk 1

  Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

  In deze module gaan we werken met o.a. relatie -en lijnopstellingen. Een opstelling geeft inzicht in een situatie in een relatie, dat kan je partner of collega zijn, maar ook de vrouwenlijn oma, moeder, dochter. Voor een opstelling zijn een vraaginbrenger, een begeleider en representanten nodig. Je gaat ervaren wat het is om representant te zijn, maar je gaat ook leren een opstelling online te begeleiden.

  Online module 6: Systemisch Werk 2

  In deze module gaan we abstractheden opstellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je huis, je auto, je sport, maar ook elementen zoals geld en tijd. In een opstelling kan de relatie van deze abstractheden t.o.v. de vraaginbrenger uitgevraagd worden. Je gaat ervaren wat het is om representant te zijn, maar je gaat ook leren een opstelling online te begeleiden.

  Online module 7: Patroondoorbrekend Denken

  Deze tijd daagt ons allemaal meer dan ooit uit om anders naar de wereld te kijken en deze opnieuw vorm te geven. Waar vroeger creativiteit en innovatief denken een luxe was, is het nu een noodzaak geworden. We moeten allemaal opnieuw beginnen met op een andere manier te leren denken.

  In deze module worden diverse tools van de TotalBrainbox-methode behandeld. We gaan “out of the box denken” . OutBox denken is erop gericht om direct buiten de gebaande paden te denken, veel nieuwe ideeën te genereren en d.m.v. associatieve denktechnieken ideeën te bedenken waar je anders niet op zou komen. We leren een aantal OutBox-tools die we steeds toepassen op concrete vraagstellingen van de cursisten zelf. Zo leren we op een praktische manier deze denktechnieken aan. Ook besteden we aandacht aan het begeleiden van sessies Creatief Denken en wat daarvoor nodig is.

  Online module 8: Innovatief Denken en Welke Tool Wanneer

  Bij deze module komt het verschil tussen InBox- en OutBox denken komt aan de orde. Het InBox-denken gaat uit van het “Closed World” principe en daagt de deelnemer uit om een oplossing van een probleem te bedenken, die eigenlijk al binnen de bestaande probleemsituatie voor handen is. Bij het InBox-denken blijf je dus juist dicht bij de probleemsituatie zelf en ga je met behulp van verschillende tools na hoe je slimmer en creatiever met de bouwstenen van de probleemsituatie kan omgaan. We zullen in deze module uitgebreid oefenen met InBox-denken.

  Daarnaast bespreken we in deze module de vraag hoe je een sessie opbouwt en welke (OutBox en InBox-) tools wel en welke niet geschikt zijn voor de betreffende vraagstelling. Ook hier zullen we tijdens deze module mee oefenen.

  Coaching on the Job

  Ook behoort bij onze beroepsopleidingen een jaar coaching on the job, zodat je altijd weer op de expertise van de Academie terug kunt vallen. Al onze beroepsopleidingen bestaan uit 42 lesuren. Het is ook mogelijk om tijdens de intensieve periode van de opleiding persoonlijk begeleid te worden door een persoonlijke coach.

  Startdatum opleiding

  De opleiding heeft verschillende startmomenten. Hieronder vind je de data waarop de opleiding plaatsvindt:

  vr 15 en za 16 december 2023 (VOL !)
  vr 18 en za 19 januari 2024
  vr 8 en za 9 februari 2024
  vr 7 en za 8 maart 2024
  vr 11 en za 12 april 2024

  SPOTCER

  Wij zijn aangesloten bij de Beroepsorganisatie SPOTCER. Deze organisatie controleert trainersopleidingen en certificeert trainers, maar helpt ook startende trainers bij het zoeken van passende klanten. Daarnaast is onze trainersopleiding ook erkend door de CRKBO. Het instroomniveau van deze opleiding is HBO, maar de opleiding staat ook open voor MBO-ers. Een examenpoging mag één keer worden herkanst.

  Om als Trainer Het Nieuwe Denken aan de slag te kunnen met een erkend SPOTCER diploma, waarmee je direct aan de slag kunt gaan heb je 42 lesuren nodig.

  Hoe zet ik mijzelf in de markt?

  De Academie organiseert in samenwerking met beroepsorganisatie SPOTCER voor iedereen die een erkend diploma heeft een workshop “hoe zet ik mijzelf in de markt”. Op deze dag krijg je allerlei handige tips hoe je als ZZP-er voor jezelf kan beginnen of hoe je samen een groepspraktijk op kan zetten, hoe je aan klanten kan komen, etc. Daarnaast verzorgt SPOTCER in samenwerking met de Academie ook intervisiedagen voor startende trainers en coaches. Ook deze “coaching on the job” is de eerste maanden na je eindexamen gratis.

  Locatie en overnachten

  De opleiding wordt gegeven in onze InspiratieKamers te Arnhem. Je kunt tijdens de opleidingsdagen natuurlijk thuis slapen, maar je kunt bijv. ook Hotel Karel boeken. Dit is bij de InspiratieKamers om de hoek.

  Kosten 2-daagse

  • € 1.250 als je de opleiding zelf betaalt of ZZP’er bent (je hoeft dan geen btw te betalen, omdat we een CRKBO-geregistreerde opleiding zijn).
  • € 1.550 (excl. btw) als je werkgever of een instantie de opleiding voor je betaalt.

  Advies

  Wil je meer informatie of wil je weten of deze opleiding voor jou geschikt is, dan kan je bellen met één van onze opleidingsadviseurs (06-42898548 of 06-46432551) of een adviesgesprek aanvragen door hier te klikken. Je wordt dan teruggebeld door één van onze adviseurs. Het is ook mogelijk om een Skypegesprek of een telefonisch adviesgesprek aan te vragen.

  Maar mocht je zelf al gewoon overtuigd zijn, dat de opleiding geschikt voor je is, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Je krijgt dan binnen 3 werkdagen bericht of wij je kunnen plaatsen.

  Aanmelden

  Om je aan te melden voor de Opleiding Het Nieuwe Denken klik je op Aanmelden en vul je het formulier in. Dan ontvang je per mail een bevestiging met alle opleidingsinfo (locatie adres, tijden, etc.).